Privacyverklaring

Algemeen

Giesbers InstallatieGroep hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Derden

Wij zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of indien wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten op onze website (https://www.giesbers.com/) laat u uw (persoons)gegevens bij ons achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Indien u via onze website een storing meldt, vragen wij u uw voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden gevraagd met het doel u ingeval van een storing van dienst te kunnen zijn (en aldus uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst).

Indien u via onze website een aanvraag doet voor een onderhoudscontract op de pagina ‘garantie en onderhoud’, vragen wij u uw voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden gevraagd met het doel een onderhoudscontract voor u op te kunnen stellen en toe te kunnen zenden (en aldus uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst).

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, verwerken wij voor gerechtvaardigde doeleinden.

Indien u op een vacature reageert voor een functie bij Giesbers InstallatieGroep ofwel een open sollicitatie stuurt en uw cv meestuurt, zullen wij deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Giesbers InstallatieGroep zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig voor verwerking van persoonsgegevens:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een onderhoudscontract of arbeidsovereenkomst;
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht;
  • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;
  • Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van mailings en het plaatsen van foto’s.
Cookies en passieve tracking

Wij maken gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser wordt verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP)-adres.

Wij gebruiken cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Wij gebruiken deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een bezoeker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat, als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via onze website. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website https://www.giesbers.com/. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij, voordat wij uw gegevens zullen gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contact met u opnemen, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij stellen u dan in de gelegenheid het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Giesbers InstallatieGroep is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze websites kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter.

Vragen en rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij onjuistheden te corrigeren of in
bepaalde gevallen te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@giesbers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor zover wij deze gegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ verwerken. U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Giesbers InstallatieGroep
Sevillaweg 52
3047 AL Rotterdam
T: 010 – 298 23 23
E: privacy@giesbers.com

Cookies overzicht