Servicecontracten warmtepomp beheerd door exploitant

Warmtepomp door exploitant ***

Beheert een exploitant uw warmtepomp, en voert Giesbers InstallatieGroep het onderhoud aan deze warmtepomp uit? Dan kunnen wij ook uw overige installaties - zoals de warmteterugwin-installatie en het afgiftesysteem - periodiek onderhouden. In de meeste gevallen worden deze namelijk niet door de exploitant onderhouden.

Vanaf €0.00