• 14 april, 2023

Ons moederbedrijf TBI heeft vandaag haar Jaarverslag over 2022 gepresenteerd. Een greep uit het persbericht.

Het verslagjaar 2022 wordt gekenmerkt door grote veranderingen. Deze hebben een grote impact op de economie, de bouwsector en op TBI. De grondstofprijzen zijn sterk gestegen, met name door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen ook de energieprijzen ongekend en daalde het consumentenvertrouwen fors. Na de zomer werden we geconfronteerd met de snel oplopende (hypotheek)rente. Tevens was en is er het stikstofdossier en de onduidelijke politieke besluitvorming daarover, terwijl Covid-19 ook nog een rol speelde. Tegen deze achtergrond mogen we spreken van een goed resultaat voor de meeste TBI- ondernemingen. Terwijl de totale winstgevendheid van TBI fors verminderde, groeide de omzet opnieuw.

Veel van onze ondernemingen hebben zich prima ontwikkeld en realiseerden mooie jaarresultaten. Niettemin zijn we op groepsniveau fors geraakt door enkele projecten, met name in de infrasector, zoals A16 De Groene Boog en Wintrack ZWW. Gezien de huidige onzekere marktontwikkelingen blijft het lastig te voorspellen hoe de bouwsector zich de komende tijd zal ontwikkelen. Gegeven onze historisch hoge orderportefeuille en de goede spreiding van projecten verwachten wij dat de bedrijfsresultaten over 2023 beter zullen zijn dan over 2022.

Voor TBI blijft één ding recht overeind staan: wij blijven ons nadrukkelijk inspannen onze medewerkers te behouden, nieuwe medewerkers aan te trekken en deze voor langere tijd aan TBI te binden. Wij willen ook in de verdere toekomst met professionele en vakkundige medewerkers goed gesteld staan om de uitdagingen in onze sector aan te gaan, met name op het gebied van het leveren van duurzame oplossingen. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn verweven met TBI. Onder meer om het 40 jarige bestaan te vieren hebben we eind 2022 twee fondsen geïntroduceerd: TBI Praktijkfonds en TBI Klimaatfonds (dat gelanceerd gaat worden als de TBI Klimaattrein), naast het reeds bestaande TBI Studiefonds voor de kinderen van onze medewerkers.

Resultaten

TBI versnelt op verduurzaming en maatschappelijke impact

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 5% tot € 2.299 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) neemt 56% af tot € 41,9 miljoen
  • Operationele marge daalt tot 1,8% (2021: 4,4%)
  • Orderportefeuille ultimo 2022: 15% hoger tot € 3,7 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 2,9 (2021: 2,5)

    TBI rapporteert EBITDA van € 42 miljoen; infraprojecten drukken resultaat

”De medewerkers van de TBI-ondernemingen hebben een uitstekende prestatie geleverd in het afgelopen jaar, zeker in het licht van de marktomstandigheden die er niet gemakkelijker op zijn geworden. Het werk is uitdagend gezien de toenemende complexiteit van projecten en de hoge eisen die we stellen aan kwaliteit. Daarnaast hebben we te maken met schaarste op de arbeidsmarkt. Onze medewerkers zijn niettemin gemotiveerd en voelen een sterke binding met onze ondernemingen. De ontwikkeling van onze mensen heeft dan ook een hoge prioriteit binnen TBI”.

Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur

Download hier het hele Jaarverslag.